Gibson Pantera Viola 

Gibson

Mâle British shorthair bleu

 

Date de naissance : 10.05.2015

Gibson vient de d'Ukaine

 

British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu

British shorthair mâle bleu

British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu

British shorthair mâle bleu

British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu

British shorthair mâle bleu

British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu

British shorthair mâle bleu

British shorthair mâle bleu
British shorthair mâle bleu